Svenska

Utbildning


STUDIER

Utbildningen bedrivs från och med våren 2018 åter som en privatskola. Utbildningen till Equiterapeut omfattar totalt 5 terminer. De 3 första terminerna sker som heltidsstudier vid skolans anläggning.

Under den perioden varvas teoretiska ämnen med praktiska ämnen. I slutet av termin 3 avlägger studenterna ett praktiskt och teoretiskt prov.

För att kunna arbeta fullt ut med samtliga terapiformer under kandidatåret krävs minst godkänt på detta prov. De 2 sista terminerna arbetar studenten som equiterapeut kandidat med uppehåll för vidareutbildning på institutionen vid 5 tillfällen.


INTAGNINGSKRAV

För att tillgodogöra dig utbildningen till Equiterapeut behöver du som student ha en lång och gedigen hästerfarenhet, minimum är tre års heltidsarbete eller motsvarande.

För att bedöma Din ansökan ska den innehålla följande:

Kopior på Din skolutbildning

Dina förkunskaper inom hästhantering skall vara dokumenterade och styrkas med kopior och referenser.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för yrket. Vi har ett stort söktryck till vår utbildning. Vi kommer att gallra bland ansökningarna utefter era meriter, dessutom kommer studenten före slutgiltigt beslut om intag att kallas till en intagningsintervju.

Under intagsintervjun träffar Studenten Rektor Helmut Tscharnke samt representanter för lärarkåren.

Intagningsnämndens beslut kan inte överklagas.