Svenska

Svensk Equiterapeut utbildning 

erbjuder

Helgkurs i Fysikalisk Testmetodik För Helmut och Sverker

(Kursen ingår i utbildningen till Equiterapeut)

 

Ort:     Romme – Mantorp– Stockholm – Örebro -Eskilstuna –

           Norrköping – Malmö - Göteborg

 

Datum:  19–20 februari 2022

 

Plats:       Romme Travbana  

 

Kostnad: 5. 900: - sek. inkl. moms (all kurslitteratur och fika ingår i priset)

 

Deltagare: Max 15

 

Förkunskap: Vana att hantera häst 

 

Schema:        lördag                                                     söndag

                      09.00-10.30  Teori (framdel)                  09.00-10.30  Teori (bakdel o rygg)

                      10.30-10.45   Fika                                    10.30-10.45   Fika

                      10.45-12.00  Teori (framdel)                  10.45-12.00  Teori (bakdel o rygg)

                      12.00-13.00   Lunch                                12.00-13.00   Lunch

                      13.00-14.30   Praktik (framdel)             13.00-14.30   Praktik (bakdel o rygg)

                      14.30-14.45 Fika                                      14.30-14.45 Fika

                      14.45-16.00  Praktik (framdel)              14.45-16.00  Praktik (bakdel o rygg)

 

Anmälan är bindande. 

Ring eller sms: a till: 070–6312150 (Helmut) eller 0703194527 (Sverker)

Utbildning


STUDIER

Utbildningen bedrivs från och med våren 2018 åter som en privatskola. Utbildningen till Equiterapeut omfattar totalt 5 terminer. De 3 första terminerna sker som heltidsstudier vid skolans anläggning.

Under den perioden varvas teoretiska ämnen med praktiska ämnen. I slutet av termin 3 avlägger studenterna ett praktiskt och teoretiskt prov.

För att kunna arbeta fullt ut med samtliga terapiformer under kandidatåret krävs minst godkänt på detta prov. De 2 sista terminerna arbetar studenten som equiterapeut kandidat med uppehåll för vidareutbildning på institutionen vid 5 tillfällen.


INTAGNINGSKRAV

För att tillgodogöra dig utbildningen till Equiterapeut behöver du som student ha en lång och gedigen hästerfarenhet, minimum är tre års heltidsarbete eller motsvarande.

För att bedöma Din ansökan ska den innehålla följande:

Kopior på Din skolutbildning

Dina förkunskaper inom hästhantering skall vara dokumenterade och styrkas med kopior och referenser.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för yrket. Vi har ett stort söktryck till vår utbildning. Vi kommer att gallra bland ansökningarna utefter era meriter, dessutom kommer studenten före slutgiltigt beslut om intag att kallas till en intagningsintervju.

Under intagsintervjun träffar Studenten Rektor Helmut Tscharnke samt representanter för lärarkåren.

Intagningsnämndens beslut kan inte överklagas.