BLANKETT

ANSÖKNINGSBLANKETT Skolstart: Hösten 2018

Namn:.......................................................................................

Adress:.....................................................................................

Postadress:..............................................................................

Telefon: ............../......................

E-mail ………………………………

Födelsenr. : ......................................................

Underskrift:................................................................................

Mina förkunskaper inom hästhantering (bifogar kopior med referenser)

Min skolutbildning: (bifogar kopior)

OBS! Anmälan är bindande.

Besked om antagning lämnas per brev.

Sökanden kvarstår som reserv fram till kursstarten.

Återbetalning av hela anmälningsavgiften sker i de fall reservplats ej kan erbjudas eller kursdeltagarantalet ej uppfyllts.

Anmälningsavgift: 5.000:-, avräknas från kursavgiften.

Avgiften skall vara oss tillhanda i samband med att antagningen har beviljats.

Resterande belopp förfaller till betalning enl. plan. (se kursavgift) (ifall inget annat avtalats). Kursavgift: 250.000:- exkl. moms.

Ansökan skickas till:

Svensk Equiterapeututbildning HB

Linnévägen 7B

641 36 Katrineholm

eller mail: htu@mail.nuUtbildningskostnaden/ Kursavgift är 250 000 kr exkl. moms. för hela utbildningen.

All kurslitteratur ingår i avgiften.

Kursavgiften kan vid överenskommelse delas på 3 delbetalningar.

Delbetalning 1. 2018-09-30   78.333 sek. exkl. moms. (avdragits 5.000 sek i anmälningsavgift)

Delbetalning 2. 2019-03-30   83.333 sek. exkl. moms.

Delbetalning 3. 2019-09-30   83.334 sek. exkl. moms.

Anmälningsavgiften betalas i samband med att skriftlig bekräftelse om att den sökande är antagen har erhållits.

För dig som söker via Arbetsförmedlingen var vänlig att kontakta oss på 070 63 12 150 eller E-mail htu@mail.nu