UTBILDNINGSPLAN

Ämne                                                                                                                        Termin

Medicinsk Vetenskap

Anatomi, Fysiologi                                         

Sjukdomslära allmän                                 

Sjukdomslära spec.

Näringslära

Träningsfysiologi

Metoder för undersökning: Röntgen, Ultraljud, klinisk kurs

Equiterapi Profession och vetenskap

Rörelsemekanik Teori/Praktik

Ergonomi

Hästmassage/Stretching    Teori/Praktik

Manuell fysikalisk medicin Teori/Praktik

Akupunktur Teori/Praktik

Disciplinpraktik

Vidareutbildning i Manuell fysikalisk medicin

Vidareutbildning i Akupunktur

Examensarbete (Distans)

Elektromedicin

Terapeutiskt ultraljud

Transcutan nervstimmulering TNS

Laser Teori/Praktik

Långvåg Teori/Praktik

Shockwave Teori/Praktik

Etologi\t\tHästens upplevelse och beteende

Lära i arbetslivet (Kandidatår, Distans)
1-2

1-2

3

2

2

3

2

2

2

2

2-3

2-3

3

4-5

4-5

3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2

4-5